ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ    ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες υποδείξεις της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α., του Ε.Ο.Δ.Υ. καθώς  και το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (F.I.E.) ορίζει τις παρακάτω διαδικασίες που αφορούν στην ασφαλή διεξαγωγή όλων των επίσημων αγώνων που συμπεριλαμβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2020/2021  της Ε.Ο.Ξ.

Οι αγώνες διεξάγονται σε αδειοδοτημένα  κλειστά γυμναστήρια ή αίθουσες, που έχουν λάβει άδεια διοργάνωσης αγώνων από τον αρμόδιο κρατικό φορέα (περιφέρεια). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διάθεση ιατρείου με πλήρη εξοπλισμό.

Για τον μέγιστο αριθμό εισόδου στη αθλητική εγκατάσταση θα εφαρμόζονται  τα όρια όπως καθορίζονται στο παράρτημα της ισχύουσας Κ.Υ.Α. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται αθλητές/αθλήτριες, προπονητές, διαιτητές, συνοδοί, μέλη  Τεχνικής Διεύθυνσης, Γραμματεία αγώνων, τεχνικοί και εκπρόσωποι ΕΟΞ.

ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ

Πριν την έναρξη όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων, η αθλητική εγκατάσταση – κλειστό γυμναστήριο πρέπει να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί από εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού.

Θα χρησιμοποιείται η ίδια είσοδος και έξοδος από την εγκατάσταση η οποία θα  ελέγχεται από ειδικό προσωπικό. Όλοι οι εισερχόμενοι θα υπογράφουν στον «Κατάλογο Εισερχομένων – Εξερχομένων στην Αθλητική Εγκατάσταση» κατά την  είσοδο και κατά την έξοδό τους και θα λαμβάνουν έναν αριθμό εισόδου, ο οποίος θα επιστρέφεται στον υπεύθυνο κατά την έξοδό τους.

Οι αθλητές πρέπει κατά την είσοδό τους να επιδεικνύουν την επισυναπτόμενη  Ιατρική Βεβαίωση  με υπογραφή και σφραγίδα ιατρού. Οι αθλητές πρέπει επιπλέον   να προσκομίσουν το Αθλητικό τους Δελτίο και την Κάρτα Υγείας, όπως ορίζεται στην

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της Ε.Ο.Ξ.

Οι προπονητές, συνοδοί, διαιτητές, γραμματεία αγώνων, τεχνικό προσωπικό πρέπει κατά την είσοδό τους να επιδεικνύουν το Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου  το οποίο  επισυνάπτεται.

Κατά την είσοδο, θα γίνεται θερμομέτρηση εξ αποστάσεως όλων των εισερχομένων.

Σε περίπτωση ελέγχου ατόμου με θερμοκρασία ≥ 37,8°C, θα του απαγορεύεται η  είσοδος και θα εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ.

Όλοι οι εισερχόμενοι θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να φορούν μάσκα προσώπου και να απολυμαίνουν τα χέρια τους πριν την είσοδό τους με τα αντισηπτικά διαλύματα.

Η είσοδος θεατών ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Οι αγώνες θα διεξάγονται «κεκλεισμένων των θυρών».

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Κατά τη διάρκεια των αγώνων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η χρήση μάσκας προσώπου από όλους τους συμμετέχοντες, εκτός των αθλητών/ αθλητριών κατά τη διάρκεια του  αγώνα ή της προθέρμανσης.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να τηρούν απόσταση 2 μέτρων τουλάχιστον, με οριοθέτηση του χώρου κίνησης των αθλητών.

Ο έλεγχος των όπλων θα πραγματοποιείται τηρώντας την απόσταση των 2 μέτρων.

Κάθε σωματείο εκτός του προπονητή πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να ορίσει και ένα συνοδό ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου από τα μέλη της ομάδας του.

 Προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να τηρούνται οι αποστάσεις ενώπιον της Γραμματείας των αγώνων, υπεύθυνοι των τελικών δηλώσεων συμμετοχής (επίδειξη κάρτας υγείας) είναι οι προπονητές / συνοδοί κάθε σωματείου.

 Σε κάθε πίστα αλλά και περιμετρικά του χώρου των αγώνων θα υπάρχουν  αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα 70° τουλάχιστον.

 Οι διαιτητές πρέπει να χρησιμοποιούν απολυμαντικό χεριών πριν και μετά από κάθε  αγώνα.

Κάθε αθλητής πρέπει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο τον προσωπικό του εξοπλισμό, ρούχα, πετσέτες καθώς και ατομικά μπουκάλια υγρών. Ο χρησιμοποιημένος ρουχισμός ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τοποθετείται στα διαχωριστικά  κάγκελα.

 Η χειραψία των αθλητών στο τέλος κάθε αγώνα αντικαθίσταται με χαιρετισμό.

 Οι εναγκαλισμοί για συγχαρητήρια απαγορεύονται.

  Σε περίπτωση που κάποιο άτομο έχει εμφανή συμπτώματα βήχα, δύσπνοιας, υπέρμετρης κόπωσης, απώλεια γεύσης πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο ιατρός των αγώνων.

 Η χρήση αποδυτηρίων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

 Οι τουαλέτες πρέπει να είναι εξοπλισμένες με είδη ατομικής καθαριότητας,  αντισηπτικό υγρό, σαπούνι, χαρτί τουαλέτας και χειροπετσέτες μιας χρήσης.

Το προσωπικό καθαριότητας θα φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου και των  τουαλετών με τον περιοδικό καθαρισμό και τη συλλογή των απορριμμάτων καθ’ όλη  την διάρκεια των αγώνων.

 Η αίθουσα των αγώνων θα πρέπει να αερίζεται συνεχώς.

 Το πρόγραμμα των αγώνων διαμορφώνεται έτσι ώστε να μην διεξάγονται  ταυτόχρονα δύο αγωνίσματα (όπλα) για να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

 Τα ωράρια των αγώνων θα είναι προσαρμοσμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι παρευρισκόμενοι να μην υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων ανά εγκατάσταση.

 Το παρόν Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Ο.Ξ. καθώς και ο Υγειονομικός Δεκάλογος του Αθλητή θα αναρτώνται σε εμφανή σημεία εντός του χώρου των αγώνων.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Ο.Ξ. πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά και αποτελούν προϋπόθεση για τη διοργάνωση και  συμμετοχή σε όλους τους επίσημους αγώνες της.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στους αγώνες πρέπει να επιδείξουν υψηλό αίσθημα ατομικής ευθύνης, προστατεύοντας την υγεία όλων, έτσι ώστε η ξιφασκία εκτός από ένα πολιτισμένο και συναρπαστικό άθλημα να παραμείνει και το πιο ασφαλές.

ΚΑΛΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ

 

Φωτογραφίες
Facebook