Νέος κανονισμός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας που αφορά στην έλλειψη μαχητικότητας (παθητικό παιχνίδι)

 

Τ.124

  Έλλειψη μαχητικότητας (Παθητικό παιχνίδι)

 Υπάρχει έλλειψη μαχητικότητας (παθητικό παιχνίδι) όταν παρέλθει ένα λεπτό αναμέτρησης χωρίς κτύπημα ή χωρίς να δοθεί κτύπημα εκτός της έγκυρης επιφάνειας. 

 Όταν ο ένας ή και οι δύο αθλητές δείχνουν φανερή έλλειψη μαχητικότητας, ο διαιτητής δίνει αμέσως το πρόσταγμα  Halte !.   

 1. Ατομικός αγώνας – Άμεσος αποκλεισμός 

 Όταν για πρώτη φορά, υπάρχει ένα λεπτό έλλειψης μαχητικότητας (παθητικού παιχνιδιού), ο διαιτητής τιμωρεί τον ένα ή και τους δύο αθλητές με ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ P, ως ακολούθως:     α) Εάν οι δύο αθλητές είναι ισόπαλοι : ο διαιτητής τιμωρεί και τους δύο αθλητές  με ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ P.  β) Εάν οι δύο αθλητές δεν είναι ισόπαλοι : ο διαιτητής τιμωρεί με ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ P τον αθλητή με το πιο χαμηλό σκορ.

 Όταν για δεύτερη και τρίτη φορά, υπάρχει ένα λεπτό έλλειψης μαχητικότητας (παθητικού παιχνιδιού), ο διαιτητής τιμωρεί τον ένα ή και τους δύο αθλητές με ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ P, ως ακολούθως:

   α) Εάν οι δύο αθλητές είναι ισόπαλοι : ο διαιτητής τιμωρεί και τους δύο αθλητές  με ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ P.  β) Εάν οι δύο αθλητές δεν είναι ισόπαλοι : ο διαιτητής τιμωρεί με ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ P τον αθλητή με το χαμηλότερο σκορ.

  Μετά την επίδειξη ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Ρ λόγω έλλειψης μαχητικότητας, οι αθλητές αγωνίζονται μέχρι τη λήξη της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε η ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ Ρ.

 Όταν για τέταρτη φορά, υπάρχει ένα λεπτό έλλειψης μαχητικότητας, ο ένας ή και οι δύο αθλητές που έχουν λάβει ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Ρ, λαμβάνουν ΜΑΥΡΗ ΚΑΡΤΑ Ρ.

 Εάν οι δύο αθλητές είναι ισόπαλοι και ταυτόχρονα λάβουν ΜΑΥΡΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Ρ, ο αθλητής με την καλύτερη κατάταξη της ΔΟΞ κερδίζει τον αγώνα.  

 2.  Ομαδικός αγώνας 

 Όταν για πρώτη φορά, υπάρχει ένα λεπτό έλλειψης μαχητικότητας, ο διαιτητής τιμωρεί τη μία ή και τις δύο ομάδες με ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ P, ως ακολούθως :    α) Εάν οι ομάδες  είναι ισόπαλες : ο διαιτητής τιμωρεί και τις δύο ομάδες με ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ P  β) Εάν οι ομάδες δεν είναι ισόπαλες : ο διαιτητής τιμωρεί με ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ P την ομάδα με το χαμηλότερο σκορ.

Όταν για δεύτερη και τρίτη φορά, υπάρχει ένα λεπτό έλλειψης μαχητικότητας, ο διαιτητής τιμωρεί τη μία ή και τις δύο ομάδες με ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ P, ως ακολούθως:

  γ) Εάν οι ομάδες είναι ισόπαλες : ο διαιτητής τιμωρεί και τους δύο αθλητές με ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ P.  δ) Εάν οι δύο ομάδες δεν είναι ισόπαλες : ο διαιτητής τιμωρεί με ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ P την ομάδα με το χαμηλότερο σκορ.

  Μετά την επίδειξη ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Ρ λόγω έλλειψης μαχητικότητας, οι αθλητές αγωνίζονται μέχρι τη λήξη του relais κατά τη διάρκεια του οποίου δόθηκε η ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ Ρ.

 Όταν για τέταρτη φορά, υπάρχει ένα λεπτό έλλειψης μαχητικότητας, η μία ή και οι δύο ομάδες που έχουν ήδη λάβει ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Ρ, λαμβάνουν ΜΑΥΡΗ ΚΑΡΤΑ Ρ.

 Η ομάδα που έχει λάβει ΜΑΥΡΗ ΚΑΡΤΑ Ρ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον αναπληρωματικό της εάν υπάρχει, και εφόσον δεν έχει γίνει προηγουμένως καμία αντικατάσταση για λόγους τακτικής ή ιατρικούς.  Εάν έχει γίνει αντικατάσταση μετά τη λήψη ΜΑΥΡΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Ρ, καμία επιπλέον αντικατάσταση δεν μπορεί να γίνει ακόμη και για ιατρικούς λόγους.  

 Εάν καμία αντικατάσταση δεν μπορεί να γίνει μετά τη λήψη ΜΑΥΡΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Ρ (επειδή δεν υπάρχει αναπληρωματικός αθλητής ή επειδή ο αναπληρωματικός αθλητής έχει ήδη χρησιμοποιηθεί πριν), η ομάδα που έχει τιμωρηθεί με ΜΑΥΡΗ ΚΑΡΤΑ Ρ χάνει τον αγώνα (match).

Εάν οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες και λάβουν ταυτόχρονα ΜΑΥΡΗ ΚΑΡΤΑ Ρ, η ομάδα με την υψηλότερη θέση στην κατάταξη της ΔΟΞ κερδίζει τον αγώνα (match).

3.   Σε ατομικούς και ομαδικούς αγώνες    α) Οι ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Ρ (προειδοποίηση) και οι ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Ρ (ποινή κτυπήματος) που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ενός match ή συνάντησης ισχύουν  μόνο για το τρέχων match ή την τρέχουσα συνάντηση. Οι ποινές αυτές δεν μεταβιβάζονται στο επόμενο match ή συνάντηση.     β) Η ΜΑΥΡΗ ΚΑΡΤΑ P σημαίνει αποκλεισμό για επαναλαμβανόμενη έλλειψη μαχητικότητας.  Κατά την περίπτωση αυτή, δεν ισχύει ο αποκλεισμός   των 60 ημερών, ο αθλητής ή η ομάδα  που τιμωρούνται διατηρούν τη θέση τους στην κατάταξη καθώς και τους βαθμούς που έχουν λάβει μέχρι τη στιγμή του αποκλεισμού.     γ) Ο διαιτητής πρέπει να καταγράψει αυτές τις κάρτες, ΚΙΤΡΙΝΕΣ P, ΚΟΚΚΙΝΕΣ P και ΜΑΥΡΕΣ P, ξεχωριστά στο φύλλο αγώνα. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για έλλειψη μαχητικότητας δεν είναι αθροιστικές με άλλες κυρώσεις που έχουν δοθεί.    δ) Στους ατομικούς και ομαδικούς αγώνες, εάν, στο τέλος του κανονικού χρόνου, υπάρχει ισοβαθμία,  θα εφαρμόζονται τα άρθρα Τ.40.3 και Τ.41.5.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ)

   Οι εν λόγω ερωτήσεις αποσκοπούν στη διευκόλυνση της κοινής κατανόησης και εφαρμογής του νέου κανονισμού για την έλλειψη μαχητικότητας (Unwillingness to fight – U2F) από όλους τους ενδιαφερόμενους. 

  Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 1. Ορισμός των ΚΑΡΤΩΝ-P :

  Υπάρχουν τριών ειδών κάρτες-P : οι ΚΙΤΡΙΝΕΣ κάρτες-Ρ, οι ΚΟΚΚΙΝΕΣ κάρτες-Ρ και οι ΜΑΥΡΕΣ κάρτες-Ρ.  Η ΚΙΤΡΙΝΗ κάρτα-Ρ σημαίνει προειδοποίηση.  Η ΚΟΚΚΙΝΗ κάρτα-Ρ σημαίνει ποινή κτυπήματος.  Η ΜΑΥΡΗ κάρτα-Ρ σημαίνει την επιβολή ποινής, συνέπεια της οποίας είναι η πιθανή απώλεια του αγώνα ή του match. Δεν ισχύει ο αποκλεισμός των 60 ημερών για τις ΜΑΥΡΕΣ κάρτες-Ρ.

 2. Χρήση των ΚΑΡΤΩΝ-Ρ:

  Οι κάρτες-Ρ χρησιμοποιούνται μόνο εντός του πλαισίου του Τ.124. Οι ποινές που επιβάλλονται για την έλλειψη μαχητικότητας (U2F) δεν είναι συσσωρευτικές με άλλες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί.   Στους ατομικούς αγώνες οι κάρτες-Ρ δίδονται σε κάθε αθλητή ξεχωριστά αρχίζοντας με ΚΙΤΡΙΝΗ κάρτα-Ρ.  Εάν οι αθλητές λάβουν ταυτόχρονα ΜΑΥΡΕΣ κάρτες-Ρ και τα σκορ τους είναι ισόπαλα, ο αθλητής με την υψηλότερη αρχική βαθμολογία εισαγωγής στη διοργάνωση, η οποία βασίζεται στην κατάταξη της ΔΟΞ, κερδίζει τον αγώνα.  Στους ατομικούς αγώνες, εάν οι αθλητές λάβουν ταυτόχρονα ΜΑΥΡΕΣ κάρτες-Ρ και  τα σκορ τους δεν είναι ισόπαλα, ο αθλητής με το υψηλότερο σκορ κερδίζει τον αγώνα.   Εάν δοθεί και στις δύο ομάδες ταυτόχρονα ΜΑΥΡΗ κάρτα-Ρ και καμία ομάδα δεν μπορεί να κάνει αντικατάσταση και τα σκορ τους είναι ισόπαλα, η ομάδα με την υψηλότερη αρχική βαθμολογία εισαγωγής στη διοργάνωση, η οποία βασίζεται στην κατάταξη της ΔΟΞ, κερδίζει τον αγώνα.   Εάν δοθεί και στις δύο ομάδες ταυτόχρονα ΜΑΥΡΗ κάρτα-Ρ και καμία ομάδα δεν μπορεί να κάνει αντικατάσταση και τα σκορ τους δεν είναι ισόπαλα, η ομάδα με το υψηλότερο σκορ κερδίζει τον αγώνα.   Στους ομαδικούς αγώνες, οι ΚΙΤΡΙΝΕΣ και ΚΟΚΚΙΝΕΣ κάρτες-Ρ δίδονται σε κάθε ομάδα ξεχωριστά αρχίζοντας με την ΚΙΤΡΙΝΗ κάρτα-Ρ.  Στους ομαδικούς αγώνες, η ΜΑΥΡΗ κάρτα-Ρ δίδεται στον αθλητή και όχι στην ομάδα.   Μετά την αντικατάσταση ενός αθλητή που έχει λάβει ΜΑΥΡΗ κάρτα-Ρ, περαιτέρω   περίπτωση έλλειψης μαχητικότητας (U2F) οδηγεί σε πρόσθετη ΜΑΥΡΗ κάρτα-Ρ και η εν λόγω ομάδα χάνει τον αγώνα.   Σε ατομικούς και ομαδικούς αγώνες, η περίοδος/ relay συνεχίζει μετά την επιβολή της ΚΙΤΡΙΝΗΣ ή ΚΟΚΚΙΝΗΣ κάρτας-Ρ.  Στους ομαδικούς αγώνες, μετά την αντικατάσταση που ακολουθεί τη λήψη ΜΑΥΡΗΣ κάρτας-Ρ, το εν λόγω relais συνεχίζεται. 

3. Εγκυρότητα των ΚΑΡΤΩΝ-Ρ :

 Οι κάρτες-Ρ ισχύουν μόνο για τον εν λόγω αγώνα/ match ( καθόλη τη διάρκεια των 9 relais. Δεν μεταφέρονται στον επόμενο αγώνα/match.  Αντικατάσταση αθλητών που έχουν λάβει ΜΑΥΡΗ κάρτα-Ρ :  Στον ομαδικό αγώνα ο αθλητής που έχει λάβει ΜΑΥΡΗ κάρτα-Ρ μπορεί να αντικατασταθεί από τον αναπληρωματικό, εφόσον υπάρχει και εφόσον η αντικατάσταση δεν έχει ήδη γίνει για λόγους τακτικής ή ιατρικούς. 

4. Απόφαση για έλλειψη μαχητικότητας (U2F)

 Σε περίπτωση έλλειψης μαχητικότητας (U2F), εναπόκειται στο διαιτητή να φωνάξει το πρόσταγμα «Αλτ» για την συγκεκριμένη απόφαση.   Σε οποιοδήποτε επιπλέον λεπτό, όπως ορίζεται στο Τ.41, το Τ.124 δεν ισχύει, δεδομένου ότι η προτεραιότητα θα ορίσει το νικητή σε περίπτωση που δεν σημειωθεί κτύπημα κατά τη διάρκεια του λεπτού. 

5. Κατάταξη και βαθμοί μετά την ΜΑΥΡΗ κάρτα-Ρ

 Στους ατομικούς και ομαδικούς αγώνες, αθλητές/ ομάδες που χάνουν τη συνάντηση/  το match ως αποτέλεσμα της λήψης ΜΑΥΡΗΣ κάρτας-Ρ, θα καταταχθούν στα τελικά αποτελέσματα σαν να έχασαν τον αγώνα/ match και θα λάβουν τους αντίστοιχους βαθμούς. 

 ΙΙ.   Ερωτήσεις 

1. Υπάρχει κάποιος απλός τρόπος να αποφευχθεί αυτός ο κανονισμός ?

 NAI – Να μην χρησιμοποιείται «παθητικό παιχνίδι» U2F

 2. Υπάρχει κάποιος ορισμός για το U2F ?

  ΝΑΙ, ο ορισμός είναι, ένα λεπτό χρόνου αναμέτρησης  χωρίς κανένα κτύπημα ή χωρίς κανένα κτύπημα εκτός της έγκυρης επιφάνειας. Προκειμένου να κερδίσει ένα match, ο αθλητής πρέπει να καταφέρει κτυπήματα … 

 3. Τι σημαίνει «Όταν ο ένας ή και οι δύο αθλητές επιδεικνύουν προφανή έλλειψη μαχητικότητας» ?

  Όπως ο κανονισμός ορίζει, σημαίνει ότι υπάρχει ένα λεπτό χωρίς κανένα κτύπημα ή χωρίς κανένα κτύπημα εκτός της έγκυρης επιφάνειας.      4. Εάν ο διαιτητής επιδείξει ΚΙΤΡΙΝΗ-Ρ ή ΚΟΚΚΙΝΗ-Ρ κάρτα, το match/ η συνάντηση προχωρά στην επόμενη περίοδο/ relais ?  

  OXI – το match/ η συνάντηση συνεχίζεται και δεν προχωράμε πλέον στην επόμενη περίοδο/ relais. 

  5. Το άρθρο Τ.165 θα πρέπει να αναθεωρηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κάρτες-Ρ ?

  Ο κανονισμός που ψηφίστηκε ορίζει ξεκάθαρα ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται  για την «έλλειψη μαχητικότητας» (U2F) δεν είναι αθροιστικές με οποιαδήποτε άλλη ποινή έχει επιβληθεί.   Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση, το ακόλουθο κείμενο μπορεί να προστεθεί στο άρθρο Τ.165 : «Βλέπε εξαιρέσεις για τις κάρτες-Ρ στο άρθρο Τ.124».

 6. Παράδειγμα : Ο αθλητής Χ πρέπει να αντικαταστήσει το όπλο του κατά τη διάρκεια ενός match. Ο διαιτητής το έχει ελέγξει και δεν πέρασε τον έλεγχο. Ο αθλητής Χ έχει ήδη λάβει ΚΙΤΡΙΝΗ κάρτα-Ρ. Θα πρέπει τώρα να λάβει ΚΙΤΡΙΝΗ ή ΚΟΚΚΙΝΗ κάρτα ?

 Οι κάρτες-Ρ δεν είναι αθροιστικές με οποιαδήποτε άλλη ποινή έχει επιβληθεί και συνεπώς ο αθλητής Χ λαμβάνει ΚΙΤΡΙΝΗ κάρτα (εφόσον είναι η πρώτη φορά που ο εξοπλισμός του απορρίπτεται και δεν έχει λάβει άλλη ΚΙΤΡΙΝΗ κάρτα προειδοποίησης).

 7. Τι συμβαίνει όταν και οι δύο αθλητές δεν αγωνίζονται, πχ. υποχωρώντας στα αντίστοιχα άκρα της πίστας?    Ο διαιτητής θα πρέπει να σταματήσει το match και να τιμωρήσει τους αθλητές σύμφωνα με το Τ.432 (αναίτια και καταχρηστική διακοπή της αναμέτρησης). Ξιφασκίας σημαίνει μαχητικότητα και όχι χαλάρωμα πάνω στην πίστα. Οι αθλητές πρέπει να αγωνίζονται καθόλη τη διάρκεια και όχι να αποφασίζουν μόνοι τους τη στιγμή που θέλουν διάλειμμα.   Είναι καθήκον του διαιτητή να εφαρμόζει αυστηρά τους κανονισμούς. Οι διαιτητές ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να δέχονται να σταματούν οι αθλητές πριν τη λήξη του κανονικού χρόνου και πρέπει συνεπώς να εφαρμόζουν τις κυρώσεις όποτε απαιτείται. 

 8. Μπορεί ο αθλητής Χ να λάβει ΚΟΚΚΙΝΗ κάρτα-Ρ χωρίς προηγουμένως να έχει λάβει ΚΙΤΡΙΝΗ κάρτα-Ρ ?  ΟΧΙ !

 9. Μπορεί ο αθλητής Χ να λάβει ΜΑΥΡΗ κάρτα-Ρ χωρίς προηγουμένως να έχει λάβει δύο ΚΟΚΚΙΝΕΣ κάρτες-Ρ ?  ΟΧΙ !

 10. …Λάθος διατύπωση στον αγγλικό κανονισμό που διορθώθηκε. 

 11. Με σκορ 14:14 ή 44:44, είναι δυνατόν να λάβει κάρτα-Ρ σε περίπτωση «έλλειψης μαχητικότητας» (U2F)?  Ο κανονισμός δεν ορίζει εξαιρέσεις ανάλογα με το σκορ.  Για να υπάρχει συνέπεια με την αντιμετώπιση των «κανονικών» διπλών κτυπημάτων, δεν θα δοθεί ΚΟΚΚΙΝΗ κάρτα-Ρ σε σκορ 14:14 ή 44:44. Ωστόσο, εάν και οι δύο αθλητές/ ομάδες έχουν ήδη λάβει δύο ΚΟΚΚΙΝΕΣ κάρτες-Ρ, θα λάβουν ΜΑΥΡΕΣ κάρτες-Ρ.

 12. Πού θα πρέπει να τοποθετηθούν σε θέση φύλαξης όταν ξαναρχίσει το match αφού ο διαιτητής επιδείξει ΚΙΤΡΙΝΗ κάρτα-Ρ ?  Το match θα συνεχιστεί στη θέση που κατείχαν οι αθλητές όταν ο διαιτητής διέκοψε το match  με την εντολή «Αλτ».

13. Ο διαιτητής επιδεικνύει κάρτες-Ρ για «έλλειψη μαχητικότητας» (U2F) σε αθλητές και ομάδες που γνωρίζουν αυτό που σημαίνουν και αυτό  που υπονοούν. Αλλά πώς μπορούμε να κάνουμε τις κάρτες-Ρ ορατές και κατανοητές για τα ΜΜΕ και το κοινό ?

 Όπως και με κάθε νέο κανονισμό, θα πρέπει να ενημερώσουμε για το θέμα αυτό. Οι κάρτες-Ρ σύντομα θα εμφανίζονται ξεχωριστά και στις οθόνες αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών μηχανημάτων.  

Φωτογραφίες
Facebook